• Berita Terkini
  • Agensi Berlesen
  • TPOR
  • Komitmen Jabatan
Dikemaskini pada 9 Oktober 2014
PEMBERITAHUAN

BANCI MAJIKAN/PEKERJA,
GAJI, PENDAPATAN DAN JAM BEKERJA, 2014Jabatan Buruh melalui Bahagian Kajian dan Perangkaan sukacita memaklumkan kepada semua majikan di Negara Brunei Darussalam bahawa penerimaan borang-borang Banci Majikan/ Pekerja, Kadar Gaji Pendapatan Dan Jam-Jam Bekerja bagi tahun 2014 telahpun bermula.

[Teruskan]
SIDANG MEDIA: Pembukaan Permohonan Lesen Agensi Pekerjaan

Pada masa ini, terdapat 79 buah agensi pekerjaan yang dilesenkan oleh Jabatan Buruh yang berkuatkuasa di bawah Perintah Agensi Pekerjaan, 2004. Agensi–agensi pekerjaan ini telah dikenalpasti dan diberi kebenaran oleh Jabatan ini bagi menjalankan kegiatan agensi pekerjaan termasuklah pengambilan pekerja-pekerja asing.

Mulai 27hb September 2014, Jabatan Buruh akan membukakan semula permohonan bagi agen-agen yang berhasrat untuk mendapatkan lesen agensi pekerjaan.

[Teruskan]
 

AGENSI-AGENSI PEKERJAAN


Agensi-agensi yang telah dilesenkan
  • Sebanyak 79 Agensi telah dilesenkan (dikemaskini pada 23 Julai 2014).
  • Agensi-agensi tersebut berserta alamat dan nombor hubungan mengikut kategori adalah seperti berikut:
  • Klik untuk melihat  Senarai Agensi
 


Kategori Lesen dan Bayaran Sekuriti

  1. Pembayaran Sekuriti Deposit hendaklah secara tunai atau Cek yang mempunyai pengesahan bank (‘Endorsed Check’).
  2. Bayaran dikenakan sekali sahaja.
Kategori Lesen
A
Bagi mendatangkan pekerja asing dalam perkhidmatan rumahtangga (Amah) sahaja
B
Bagi mendatangkan pekerja asing dalam sebarang jawatan (Umum) disektor swasta
C
Gabungan A dan B

 

Maklumat lanjut mengenai Unit Agensi Pekerjaan...[Teruskan]
 
 
BAHAGIAN TENAGA PEKERJA ASING
UNIT URUSETIA LESEN

Permohonan Lesen Pengambilan Pekerja Asing

Bil
Urusan
Tempoh TPOR (Hari Bekerja)
1 Baru
21
2 Membaharui
25
3 Tambahan
25
UNIT PAS KERJA
Permohonan Sokongan Pas Kerja
Bil
Urusan
Tempoh TPOR (Hari Bekerja)
1 BUR 500 (Pengambilan Baru)
Negara-Negara ASEAN dan lain-lain
10
Negara-Negara Asia Selatan
14
2 BUR 555 (Penyambungan/Membaharui)
Negara-Negara ASEAN dan lain-lain
10
Negara-Negara Asia Selatan
14
3 Pertukaran Kontrak
10
4 Pembatalan
7
5 Rayuan
7
UNIT PERKHIDMATAN RUMAHTANGGA PERSENDIRIAN
Permohonan Lesen Perkhidmatan Rumahtangga Persendirian
Bil
Urusan
Tempoh TPOR (Hari Bekerja)
1 BUR 301 (Lesen Baru)
10
2 BUR 302 (Membaharui)
10
3 BUR 302A (Tambahan)
10
4 Pertukaran Kontrak
10
5 Pembatalan
10
6 Rayuan
30
* Link ke Bahagian Tenaga Pekerja Asing
Dalam Negeri
-
Luar Negara
-