Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Highlights

Manage PermissionsManage Permissions

PERUBAHAN TERKINI MENGENAI PERMOHONAN LESEN PEKERJA ASING

​Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa bermula 1 Ogos 2018 bersamaan dengan 19 Zulkaedah 1439, Jabatan Buruh akan membuat beberapa perubahan mengenai dengan jenis dan kategori permohonan iaitu menjadikan permohonan LPA hanya 2 kategori permohonan iaitu LPA Baru dan LPA Membaharui.

Selain daripada perubahan yang disebutkan di atas perubahan juga turut melibatkan penggunaan Borang LPA dan Borang Pengesahan Alamat.

Sila klik SURAT PEMBERITAHUAN untuk keterangan dan makluman lanjut mengenainya.
Attachments