Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Highlights

Manage PermissionsManage Permissions

PERLAKSANAAN PENIADAAN PENGESAHAN KONTRAK PERKHIDMATAN & PENIADAAN SALINAN DOKUMEN TABUNG AMANAH PEKERJA (TAP) BAGI PROSES LESEN PEKERJA ASING (LPA)

Dalam usaha Jabatan Buruh mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan kepada orang ramai dan seterusnya supaya proses di Jabatan ini mendokong dasar Ease of Doing Business, Jabatan Buruh telah melaksanakan beberapa perkara berikut: 
 a) Peniadaan Pengesahan Kontrak Perkhidmatan
 b) Meniadakan Keperluan Salinan Dokumen Tabung Amanah Pekerja (TAP) Bagi Proses Lesen Pekerja Asing (LPA)
Kedua-dua perkara tersebut mula berkuatkuasa mulai hari Isnin, 05 Jamadilawal, 1439 / 22hb Januari 2018.
Sila klik, bagi mendapatkan makluman lanjut mengenainya.
Attachments